seiyaku
< Previous
Index
Next >

NehemiahThe book of Nehemiah, chapter 7, Vulgate and King James Version

Chapter 7

Vulgate


   1 Postquam autem aedificatus est murus, et posui valvas et recen sui ianitores et cantores et Levitas,
   2 praeposui Hanani fratrem meum et Hananiam principem arcis supra Ierusalem - ipse enim quasi vir verax et timens Deum plus ceteris videbatur -
   3 et dixi eis: "Non aperiantur portae Ierusalem usque ad calorem solis. Dum adhuc calor permanet, claudantur portae et oppilentur; et ponant custodes de habitatoribus Ierusalem, singulos per vices suas et unumquemque contra domum suam".
   4 Civitas autem erat lata nimis et grandis, et populus parvus in medio eius, et non erant domus aedificatae.
   5 Deus autem meus dedit in corde meo, et congregavi optimates et magistratus et vulgus, ut recenserem eos; et inveni librum census eorum, qui ascenderant primum, et inventum est scriptum in eo:
   6 Isti filii provinciae, qui ascenderunt de captivitate migrantium, quos transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis, et reversi sunt in Ierusalem et in Iudaeam unusquisque in civitatem suam.
   7 Qui venerunt cum Zorobabel, Iesua, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardochaeus, Belsan, Mespharath, Beguai, Nahum, Baana. Numerus virorum populi Israel:
   8 filii Pharos duo milia centum septuaginta duo;
   9 filii Saphatia trecenti septuaginta duo;
   10 filii Area sescenti quinquaginta duo;
   11 filii Phahathmoab, hi sunt filii Iesua et Ioab, duo milia octingenti decem et octo;
   12 filii Elam mille ducenti quinquaginta quattuor;
   13 filii Zethua octingenti quadraginta quinque;
   14 filii Zachai septingenti sexaginta;
   15 filii Bennui sescenti quadraginta octo;
   16 filii Bebai sescenti viginti octo;
   17 filii Azgad duo milia trecenti viginti duo;
   18 filii Adonicam sescenti sexaginta septem;
   19 filii Beguai duo milia sexaginta septem;
   20 filii Adin sescenti quinquaginta quinque;
   21 filii Ater, qui erant ex Ezechia, nonaginta octo;
   22 filii Hasum trecenti viginti octo;
   23 filii Besai trecenti viginti quattuor;
   24 filii Hareph centum duodecim;
   25 filii Gabaon nonaginta quinque;
   26 filii Bethlehem et Netopha centum octoginta octo;
   27 viri Anathoth centum viginti octo;
   28 viri Bethazmaveth quadraginta duo;
   29 viri Cariathiarim, Cephira et Beroth septingenti quadraginta tres;
   30 viri Rama et Gabaa sescenti viginti unus;
   31 viri Machmas centum viginti duo;
   32 viri Bethel et Hai centum viginti tres;
   33 viri Nabo alterius quinquaginta duo;
   34 viri Elam alterius mille ducenti quinquaginta quattuor;
   35 filii Harim trecenti viginti;
   36 filii Iericho trecenti quadraginta quinque;
   37 filii Lod, Hadid et Ono septingenti viginti unus;
   38 filii Senaa tria milia nongenti triginta.
   39 Sacerdotes: filii Iedaia de domo Iesua nongenti septuaginta tres;
   40 filii Emmer mille quinquaginta duo;
   41 filii Phassur mille ducenti quadraginta septem;
   42 filii Harim mille decem et septem.
   43 Levitae: filii Iesua, hi sunt filii Cadmihel, Bennui et Odoviae, septuaginta quattuor.
   44 Cantores: filii Asaph centum quadraginta octo.
   45 Ianitores: filii Sellum, filii Ater, filii Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii Sobai, centum triginta octo.
   46 Oblati: filii Siha, filii Hasupha, filii Tabbaoth,
   47 filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon,
   48 filii Lebana, filii Hagaba, filii Selmai,
   49 filii Hanan, filii Giddel, filii Gaher,
   50 filii Raaia, filii Rasin, filii Necoda,
   51 filii Gazam, filii Oza, filii Phasea,
   52 filii Besai, filii Meunitarum, filii Nephusorum,
   53 filii Bacbuc, filii Hacupha, filii Harhur,
   54 filii Basluth, filii Mahida, filii Harsa,
   55 filii Bercos, filii Sisara, filii Thema,
   56 filii Nasia, filii Hatipha.
   57 Filii servorum Salomonis: filii Sotai, filii Sophereth, filii Pheruda,
   58 filii Iaala, filii Darcon, filii Giddel,
   59 filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth Hassebaim, filii Amon.
   60 Omnes oblati et filii servorum Salomonis trecenti nonaginta duo.
   61 Hi sunt autem, qui ascenderunt de Thelmela, Thelharsa, Cherub, Addon et Emmer et non potuerunt indicare domum patrum suorum et semen suum, utrum ex Israel essent:
   62 filii Dalaia, filii Thobia, filii Necoda sescenti quadraginta duo.
   63 Et de sacerdotibus: filii Hobia, filii Accos, filii Berzellai, qui accepit de filiabus Berzellai Galaaditis uxorem et vocatus est nomine eorum.
   64 Hi quaesierunt tabulas genealogiae suae et non invenerunt; et eiecti sunt de sacerdotio;
   65 dixitque praepositus eis, ut non manducarent de sanctificatis sanctuarii, donec staret sacerdos pro Urim et Tummim.
   66 Omnis multitudo simul quadraginta duo milia trecenti sexaginta,
   67 absque servis et ancillis eorum, qui erant septem milia trecenti triginta septem; insuper et cantores et cantatrices ducenti quadraginta quinque.
   68 Equi eorum septingenti triginta sex, muli eorum ducenti quadraginta quinque,
   69 cameli eorum quadringenti triginta quinque, asini sex milia septingenti viginti.
   70 Nonnulli autem de principibus familiarum dederunt in opus: praepositus dedit in thesaurum auri drachmas mille, phialas quinquaginta, tunicas sacerdotales quingentas triginta;
   71 et de principibus familiarum dederunt in thesaurum operis auri drachmas viginti milia et argenti minas duo milia ducentas.
   72 Et quod dedit reliquus populus, auri drachmas viginti milia et argenti minas duo milia et tunicas sacerdotales sexaginta septem. Habitaverunt autem ibi sacerdotes et Levitae; ianitores autem et cantores et quidam de populo et oblati et omnis Israel habitaverunt in civitatibus suis. Et venerat mensis septimus; filii autem Israel erant in civitatibus suis.

King James Version


   1 Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
   2 That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
   3 And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.
   4 Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
   5 ¶ And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
   6 These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
   7 Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
   8 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
   9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
   10 The children of Arah, six hundred fifty and two.
   11 The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
   12 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
   13 The children of Zattu, eight hundred forty and five.
   14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
   15 The children of Binnui, six hundred forty and eight.
   16 The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
   17 The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
   18 The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
   19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
   20 The children of Adin, six hundred fifty and five.
   21 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
   22 The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
   23 The children of Bezai, three hundred twenty and four.
   24 The children of Hariph, an hundred and twelve.
   25 The children of Gibeon, ninety and five.
   26 The men of Beth-lehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
   27 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
   28 The men of Beth-azmaveth, forty and two.
   29 The men of Kirjath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
   30 The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
   31 The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
   32 The men of Beth-el and Ai, an hundred twenty and three.
   33 The men of the other Nebo, fifty and two.
   34 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
   35 The children of Harim, three hundred and twenty.
   36 The children of Jericho, three hundred forty and five.
   37 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
   38 The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
   39 ¶ The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
   40 The children of Immer, a thousand fifty and two.
   41 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
   42 The children of Harim, a thousand and seventeen.
   43 ¶ The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
   44 ¶ The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
   45 ¶ The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
   46 ¶ The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
   47 The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
   48 The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
   49 The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
   50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
   51 The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
   52 The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
   53 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
   54 The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
   55 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
   56 The children of Neziah, the children of Hatipha.
   57 The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
   58 The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
   59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
   60 All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
   61 And these were they which went up also from Tel-melah, Tel-haresha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
   62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
   63 ¶ And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
   64 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
   65 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
   66 ¶ The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
   67 Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
   68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
   69 Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
   70 ¶ And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
   71 And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
   72 And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
   73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.
sections

search 🔍

contact

about
 home

privacy policy

email

© seiyaku.com