seiyaku
< Previous
Index
Next >

NehemiahThe book of Nehemiah, chapter 11, Vulgate and King James Version

Chapter 11

Vulgate


   1 Habitaverunt autem princi pes populi in Ierusalem; reli qua vero plebs misit sortem, ut adducerent unum virum de decem ad habitandum in Ierusalem civitate sancta, novem vero partes in civitatibus.
   2 Benedixit autem populus omnibus viris, qui se sponte obtulerant, ut habitarent in Ierusalem.
   3 Hi sunt itaque principes provinciae, qui habitaverunt in Ierusalem et in civitatibus Iudae. Habitavit autem unusquisque in possessione sua, in urbibus suis, Israel, sacerdotes, Levitae, oblati et filii servorum Salomonis.
   4 Et in Ierusalem habitaverunt de filiis Iudae et de filiis Beniamin. De filiis Iudae: Athaias filius Oziam filii Zachariae filii Amariae filii Saphatiae filii Malaleel, de filiis Phares;
   5 et Maasia filius Baruch filius Cholhoza filius Hazia filius Adaia filius Ioiarib filius Zachariae filius Silonitis.
   6 Omnes filii Phares, qui habitaverunt in Ierusalem, quadringenti sexaginta octo viri fortes.
   7 Hi sunt autem filii Beniamin: Sallu filius Mosollam filius Ioed filius Phadaia filius Colaia filius Maasia filius Etheel filius Iesaia;
   8 et fratres eius viri fortes, nongenti viginti octo.
   9 Et Ioel filius Zechri praepositus eorum, et Iudas filius Asana super civitatem secundus.
   10 Et de sacerdotibus: Iedaia filius Ioiarib filius
   11 Saraia filius Helciae filius Mosollam filius Sadoc filius Meraioth filius Achitob princeps domus Dei;
   12 et fratres eorum facientes opera templi, octingenti viginti duo. Et Adaia filius Ieroham filius Phelelia filius Amsi filius Zachariae filius Phassur filius Melchiae;
   13 et fratres eius principes familiarum ducenti quadraginta duo. Et Amassai filius Azareel filius Ahazi filius Mosollamoth filius Emmer;
   14 et fratres eorum potentes nimis, centum viginti octo; et praepositus eorum Zabdiel vir nobilis.
   15 Et de Levitis: Semeia filius Hassub filius Ezricam filius Hasabia filius Bunni;
   16 et Sabethai et Iozabad super omnia opera, quae erant forinsecus in domo Dei, de principibus Levitarum;
   17 et Matthania filius Micha filius Zebedaei filius Asaph magister chori incohabat orationem; et Becbecia secundus de fratribus eius, et Abda filius Sammua filius Galal filius Idithun.
   18 Omnes Levitae in civitate sancta ducenti octoginta quattuor.
   19 Et ianitores: Accub, Telmon et fratres eorum, qui custodiebant ostia, centum septuaginta duo.
   20 Et reliqui ex Israel sacerdotes et Levitae in universis civitatibus Iudae, unusquisque in possessione sua.
   21 Et oblati habitabant in Ophel; et Siha et Gaspha super oblatos.
   22 Et praefectus Levitarum in Ierusalem Ozi filius Bani filius Hasabiae filius Matthaniae filius Michae de filiis Asaph, cantores in ministerio domus Dei.
   23 Praeceptum quippe regis super eos erat, et ordo in cantoribus per dies singulos.
   24 Et Phethahia filius Mesezabel de filiis Zara filii Iudae, legatus regis in omni negotio populi.
   25 Et in viculis per omnes regiones eorum, de filiis Iudae habitaverunt in Cariatharbe et in pagis eius et in Dibon et in pagis eius et in Cabseel et in viculis eius
   26 et in Iesua et in Molada et in Bethpheleth
   27 et in Asarsual et in Bersabee et in pagis eius
   28 et in Siceleg et in Mochona et in pagis eius
   29 et in Remmon et in Saraa et in Ierimoth,
   30 Zanoa, Odollam et in villis earum, Lachis et regionibus eius et Azeca et pagis eius. Et habitaverunt a Bersabee usque ad vallem Ennom.
   31 Filii autem Beniamin in Gabaa, Machmas et Hai et Bethel et pagis eius,
   32 Anathoth, Nob, Anania,
   33 Asor, Rama, Getthaim,
   34 Hadid, Seboim et Neballat,
   35 Lod et Ono et valle Artificum.
   36 Et de Levitis portiones in Iuda et Beniamin.

King James Version


   1 And the rulers of the people dwelt at Jerusalem: the rest of the people also cast lots, to bring one of ten to dwell in Jerusalem the holy city, and nine parts to dwell in other cities.
   2 And the people blessed all the men, that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem.
   3 ¶ Now these are the chief of the province that dwelt in Jerusalem: but in the cities of Judah dwelt every one in his possession in their cities, to wit, Israel, the priests, and the Levites, and the Nethinims, and the children of Solomon's servants.
   4 And at Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin. Of the children of Judah; Athaiah the son of Uzziah, the son of Zechariah, the son of Amariah, the son of Shephatiah, the son of Mahalaleel, of the children of Perez;
   5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Col-hozeh, the son of Hazaiah, the son of Adaiah, the son of Joiarib, the son of Zechariah, the son of Shiloni.
   6 All the sons of Perez that dwelt at Jerusalem were four hundred threescore and eight valiant men.
   7 And these are the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Joed, the son of Pedaiah, the son of Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of Ithiel, the son of Jesaiah.
   8 And after him Gabbai, Sallai, nine hundred twenty and eight.
   9 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son of Senuah was second over the city.
   10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.
   11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, was the ruler of the house of God.
   12 And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah,
   13 And his brethren, chief of the fathers, two hundred forty and two: and Amashai the son of Azareel, the son of Ahasai, the son of Meshillemoth, the son of Immer,
   14 And their brethren, mighty men of valour, an hundred twenty and eight: and their overseer was Zabdiel, the son of one of the great men.
   15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;
   16 And Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, had the oversight of the outward business of the house of God.
   17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, was the principal to begin the thanksgiving in prayer: and Bakbukiah the second among his brethren, and Abda the son of Shammua, the son of Galal, the son of Jeduthun.
   18 All the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four.
   19 Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, were an hundred seventy and two.
   20 ¶ And the residue of Israel, of the priests, and the Levites, were in all the cities of Judah, every one in his inheritance.
   21 But the Nethinims dwelt in Ophel: and Ziha and Gispa were over the Nethinims.
   22 The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God.
   23 For it was the king's commandment concerning them, that a certain portion should be for the singers, due for every day.
   24 And Pethahiah the son of Meshezabeel, of the children of Zerah the son of Judah, was at the king's hand in all matters concerning the people.
   25 And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjath-arba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof,
   26 And at Jeshua, and at Moladah, and at Beth-phelet,
   27 And at Hazar-shual, and at Beer-sheba, and in the villages thereof,
   28 And at Ziklag, and at Mekonah, and in the villages thereof,
   29 And at En-rimmon, and at Zareah, and at Jarmuth,
   30 Zanoah, Adullam, and in their villages, at Lachish, and the fields thereof, at Azekah, and in the villages thereof. And they dwelt from Beer-sheba unto the valley of Hinnom.
   31 The children also of Benjamin from Geba dwelt at Michmash, and Aija, and Beth-el, and in their villages,
   32 And at Anathoth, Nob, Ananiah,
   33 Hazor, Ramah, Gittaim,
   34 Hadid, Zeboim, Neballat,
   35 Lod, and Ono, the valley of craftsmen.
   36 And of the Levites were divisions in Judah, and in Benjamin.
sections

search 🔍

contact

about
 home

privacy policy

email

© seiyaku.com