seiyaku
< Previous
Index
Next >

1 ChroniclesThe first book of the Chronicles, chapter 3, Vulgate and King James Version

Chapter 3

Vulgate


   1 David vero hos habuit filios, qui ei nati sunt in Hebron: primoge nitum Amnon ex Achinoam Iezrahelitide, secundum Daniel de Abigail de Carmel,
   2 tertium Absalom filium Maacha filiae Tholmai regis Gesur, quartum Adoniam filium Haggith,
   3 quintum Saphatiam ex Abital, sextum Iethraam de Egla uxore sua.
   4 Sex ergo nati sunt ei in Hebron, ubi regnavit septem annis et sex mensibus. Triginta autem et tribus annis regnavit in Ierusalem.
   5 Porro in Ierusalem nati sunt ei filii: Samua et Sobab et Nathan et Salomon, quattuor de Bethsabee filia Ammiel;
   6 Iebahar quoque et Elisama et Eliphalet
   7 et Noga et Napheg et Iaphia
   8 necnon Elisama et Eliada et Eliphalet, novem.
   9 Omnes hi filii David absque filiis concubinarum; habueruntque sororem Thamar.
   10 Filius autem Salomonis Roboam, cuius Abia filius genuit Asa; de hoc quoque natus est Iosaphat
   11 pater Ioram; qui Ioram genuit Ochoziam, ex quo ortus est Ioas.
   12 Et huius Amasias filius genuit Azariam, porro Azariae filius Ioatham
   13 procreavit Achaz patrem Ezechiae, de quo natus est Manasses.
   14 Sed et Manasses genuit Amon patrem Iosiae;
   15 filii autem Iosiae fuerunt: primogenitus Iohanan, secundus Ioachim, tertius Sedecias, quartus Sellum.
   16 Filii Ioachim: Iechonias filius eius, Sedecias filius eius.
   17 Filii Iechoniae captivi fuerunt: Salathiel filius eius,
   18 Melchiram, Phadaia, Senasser et Iecemias, Hosama et Nadabias.
   19 De Phadaia orti sunt Zorobabel et Semei. Zorobabel genuit Mosollam, Hananiam et Salomith sororem eorum
   20 Hasabamque et Ohol et Barachiam et Hasadiam, Iosabhesed, quinque.
   21 Filii autem Hananiae: Pheltias, Iesaias, Raphaia, Arnan, Abdia et Sechenias.
   22 Filii Secheniae: Semeia et Hattus et Igal et Baria et Naaria et Saphat, sex numero.
   23 Filii Naariae: Elioenai et Ezechias et Ezricam, tres.
   24 Filii Elioenai: Odovia et Eliasib et Pheleia et Accub et Iohanan et Dalaia et Anani, septem.

King James Version


   1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
   2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
   3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
   4 These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
   5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel:
   6 Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
   7 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
   8 And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
   9 These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
   10 ¶ And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
   11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
   12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
   13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
   14 Amon his son, Josiah his son.
   15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
   16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
   17 ¶ And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
   18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
   19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
   20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab-hesed, five.
   21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
   22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
   23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
   24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
sections

search 🔍

contact

about
 home

privacy policy

email

© seiyaku.com