seiyaku
Index
Next >

1 ChroniclesThe first book of the Chronicles, chapter 1, Vulgate and King James Version

Chapter 1

Vulgate


   1 Adam, Seth, Enos,
   2 Cainan, Malaleel, Iared,
   3 Henoch, Ma thusala, Lamech,
   4 Noe, Sem, Cham et Iapheth.
   5 Filii Iapheth: Gomer, Magog, Madai et Iavan, Thubal, Mosoch, Thiras.
   6 Porro filii Gomer: Aschenez et Riphath et Thogorma.
   7 Filii autem Iavan: Elisa et Tharsis, Getthim et Rodanim.
   8 Filii Cham: Chus et Mesraim, Phut et Chanaan.
   9 Filii autem Chus: Saba et Hevila, Sabatha et Regma et Sabathacha. Porro filii Regma: Saba et Dedan.
   10 Chus autem genuit Nemrod; iste coepit esse potens in terra.
   11 Mesraim vero genuit Ludim et Anamim et Laabim et Nephthuim,
   12 Phetrusim quoque et Chasluim, de quibus egressi sunt Philisthim e Caphtorim.
   13 Chanaan vero genuit Sidonem primogenitum, Heth,
   14 Iebusaeum quoque et Amorraeum et Gergesaeum
   15 Hevaeumque et Aracaeum et Sinaeum,
   16 Aradium quoque et Samaraeum et Emathaeum.
   17 Filii Sem: Elam et Assur et Arphaxad et Lud et Aram. Filii autem Aram: Us et Hul et Gether et Mes.
   18 Arphaxad autem genuit Sala, qui et ipse genuit Heber.
   19 Porro Heber nati sunt duo filii: nomen uni Phaleg, quia in diebus eius divisa est terra, et nomen fratris eius Iectan.
   20 Iectan autem genuit Elmodad et Saleph et Asarmoth et Iare,
   21 Adoram quoque et Uzal et Decla,
   22 Ebal etiam et Abimael et Saba necnon
   23 et Ophir et Hevila et Iobab; omnes isti filii Iectan.
   24 Sem, Arphaxad, Sala,
   25 Heber, Phaleg, Reu,
   26 Seruch, Nachor, Thare,
   27 Abram: iste est Abraham.
   28 Filii autem Abraham: Isaac et Ismael.
   29 Et hae generationes eorum: primogenitus Ismaelis Nabaioth et Cedar et Adbeel et Mabsam,
   30 Masma et Duma, Massa, Hadad et Thema,
   31 Iethur, Naphis, Cedma; hi sunt filii Ismaelis.
   32 Filii autem Ceturae concubinae Abraham, quos genuit: Zamran, Iecsan, Madan, Madian, Iesboc, Sue. Porro filii Iecsan: Saba et Dedan. Filii autem Dedan: Assurim et Latusim et Loommim.
   33 Filii autem Madian: Epha et Opher et Henoch et Abida et Eldaa. Omnes hi filii Ceturae.
   34 Generavit autem Abraham Isaac, cuius fuerunt filii Esau et Israel.
   35 Filii Esau: Eliphaz, Rahuel, Iehus, Ialam, Core.
   36 Filii Eliphaz: Theman, Omar, Sepho, Gatham, Cenez, Thamna, Amalec.
   37 Filii Rahuel: Nahath, Zara, Samma, Meza.
   38 Filii Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
   39 Filii Lotan: Hori, Hemam; soror autem Lotan fuit Thamna.
   40 Filii Sobal: Alvan et Manahath et Ebal et Sepho et Onam. Filii Sebeon: Aia et Ana.
   41 Filii Ana: Dison. Filii Dison: Hemdan et Eseban et Iethran et Charran.
   42 Filii Eser: Bilhan et Zavan et Iacan. Filii Disan: Us et Aran.
   43 Isti sunt reges, qui imperaverunt in terra Edom, antequam esset rex super filios Israel: Bela filius Beor, et nomen civitatis eius Denaba.
   44 Mortuus est autem Bela, et regnavit pro eo Iobab filius Zarae de Bosra.
   45 Cumque et Iobab fuisset mortuus, regnavit pro eo Husam de terra Themanorum.
   46 Obiit quoque et Husam, et regnavit pro eo Adad filius Badad, qui percussit Madian in terra Moab; et nomen civitatis eius Avith.
   47 Cumque et Adad fuisset mortuus, regnavit pro eo Semla de Masreca.
   48 Sed et Semla mortuus est; et regnavit pro eo Saul de Rohoboth, quae iuxta amnem sita est.
   49 Mortuo quoque Saul, regnavit pro eo Baalhanan filius Achobor.
   50 Sed et hic mortuus est, et regnavit pro eo Adad, cuius urbis fuit nomen Phau; et appellata est uxor eius Meetabel filia Matred filiae Mezaab.
   51 Adad autem mortuo, duces pro regibus in Edom esse coeperunt: dux Thamna, dux Alva, dux Ietheth,
   52 dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon,
   53 dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar,
   54 dux Magdiel, dux Iram. Hi duces Edom.

King James Version


   1 Adam, Sheth, Enosh,
   2 Kenan, Mahalaleel, Jered,
   3 Henoch, Methuselah, Lamech,
   4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.
   5 ¶ The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
   6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
   7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
   8 ¶ The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
   9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
   10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
   11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
   12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.
   13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,
   14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
   15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
   16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
   17 ¶ The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
   18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
   19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.
   20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
   21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
   22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,
   23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
   24 ¶ Shem, Arphaxad, Shelah,
   25 Eber, Peleg, Reu,
   26 Serug, Nahor, Terah,
   27 Abram; the same is Abraham.
   28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
   29 ¶ These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
   30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
   31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
   32 ¶ Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
   33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
   34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
   35 ¶ The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
   36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
   37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
   38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
   39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.
   40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.
   41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
   42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.
   43 ¶ Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.
   44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
   45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
   46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
   47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
   48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
   49 And when Shaul was dead, Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
   50 And when Baal-hanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
   51 ¶ Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
   52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
   53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
   54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.
sections

search 🔍

contact

about
 home

privacy policy

email

© seiyaku.com